Privacy

Hartenjager is een literaire dating-app, waarbij je een briefwisseling aangaat met een (fictief) literair personage. De app beoogt biedt een interactieve, literaire ervaring, waarbij de kans bestaat om uitgenodigd te worden voor een ontmoeting met het ‘personage’. 

Hoewel de app een gevoel van eenzaamheid tijdelijk zou kunnen verlichten, kan en wil de app uitdrukkelijk geen garantie bieden op ware liefde, seks en/of andere vormen van genegenheid. Met het accepteren van de voorwaarden van de app, geef je aan hiervan op de hoogte te zijn. 

Privacy 

Respect voor de privacy van onze gebruikers en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de app. Hieronder vind je informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

  • De persoonsgegevens die de app vraagt zijn je e-mailadres en je naam. 
  • Wij zorgen er voor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. 
  • Je kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en deze niet aan andere partijen geven of verkopen. 
  • Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren.
  • Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. We kunnen helaas geen 100% garantie bieden.
  • Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij vragen, in te zien. Deze kun je inzien bij de instellingen van de app. Je kunt deze persoonsgegevens daar zelf corrigeren of verwijderen.

Publiceer mijn brieven?

Door akkoord (groen vinkje) te gaan met het publiceren van je brieven, stem je ermee in dat Hartenjager (delen van) de brieven die jij via Hartenjager stuurt – met het vermelden van je naam en/of anoniem – mag gebruiken voor promotie van de app via diverse (social) media. 

Als je niet akkoord gaat met het publiceren van je brieven (kruisje), zal Hartenjager op geen enkele manier (delen van) de brieven die jij via Hartenjager stuurt openbaar maken.